werkwijze

Vanuit een diagnose moet er een duidelijke hulpvraag geformuleerd zijn.

Bij deze hulpvraag hoort een indicatie en budget van waaruit mijn zorg gefinancierd kan worden.

Mijn expertise ligt vooral op het gebied van bijsturen van gedrag voortkomend uit:

 

• Autisme Spectrum Stoornis

• Borderline

• Reactieve hechtingsstoornis

• ADHD

• Verslaving

• Niet aangeboren hersenletsel

 

Ik begeleid mensen die een zekere intelligentie bezitten met perspectief.

Waar een instelling vaak groot en onpersoonlijk is, wordt er hier door de kleinschaligheid zorg op maat gegeven.

Zo nodig wordt externe hulp van bijvoorbeeld gedragsdeskundigen ingeroepen.

 

Wij werken met een zorgplan, samen met de cliënt en/of ouders/plaatsers opgesteld. In overleg spreken we de frequentie van evaluatie af met betrokkenen.

Afhankelijk van de behoefte.

 

Wanneer onverwacht de zorgzwaarte boven mijn expertise uitstijgt of er geen klik is tussen mij en de cliënt zal er een opzegtermijn van 1 maand in acht genomen moeten worden.